Futurelab van T-Mobile brengt startups, corporates en experts bij elkaar. Om samen te jammen. Kijk verder dan de muren van je organisatie. Exploreer de mogelijkheden van morgen met Corporate Jamming.

thejams

Jamsessie   Still 8

5G-JAMSESSIE

Een voorbeeld waar Corporate Jamming toe kan leiden: een baanbrekend experiment waarbij muziek en netwerktechnologie bij elkaar komen.

5 G   Still 4

5G OP ZEE

Met deze Jam helpt Futurelab mee om tussen de oren te krijgen dat een stabiele mobiele verbinding op zee onmisbaar is.

Care Riing Still006

CARE-RIING

Care-Riing is een intelligent antwoordapparaat dat de levenskwaliteit van dementerende mensen en hun naasten verbetert.

Flab Check Out App2

CHECKOUT

Deze future helpt op momenten dat we onze smartphone eigenlijk zouden moeten negeren: de Checkout app zet het internet dan even uit.

Envision Face Recognition Envision Glasses 2

ENVISION

De slimme bril van Envision geeft blinden en slechtzienden toegang tot visuele informatie om hen heen.

Dit is Futurelab

Futurelab is het innovatielab van T-Mobile. Een open laboratorium waar start-ups, corporates en experts samen kunnen jammen. Zo biedt Corporate Jamming jou inspirerende innovatiesessies en exploratiemogelijkheden. Plus het bereik, kennis en de support van een gevestigd bedrijf.

Meer over futurelab
Flab Project March 1 2

Explore

Interviews

In gesprek met Thijs Kennes van Wait

Start JouwExploratie

Ook een baanbrekend idee of innovatie-uitdaging?
Samen komen we verder. Neem nu contact op met Futurelab.

Let's Jam
Participate
T-Mobile