AER Switch

Online zoals het jou uitkomt

Met één knop instellen hoe intensief jij online bent. En je kinderen ook. Alleen mail? Alleen muziek of games? Regel het met AER Switch.
20
ambachten nodig
Ik wil helpen

Het verhaal

Verhaal

We worstelen allemaal met de balans tussen online en offline. AER Switch biedt uitkomst. AER Switch kun je het best omschrijven als een slimme data-thermostaat: één simpele draaiknop aan de muur, waarmee je haarfijn reguleert hoe jij online wilt zijn. Helemaal niet online? Alleen mail? Ook films of games? Met of zonder social? Met AER Switch filter je het internet zoals jou het uitkomt.

In FutureLab onderzoeken we, samen met de bedenkers van AER Switch, hoe we mobiel internet kunnen integreren in deze slimme data-thermostaat. We zijn lekker op weg. Is dit echt een project voor jou? Kijk snel wat jij kunt bijdragen aan de verdere ontwikkeling van AER Switch.

AER Switch is momenteel in Business Development Fase 3: Experimenteren

2000 berichten gemiddeld per dag
23m15s voor je weer gefocust bent
Aandacht aandachtsboog drastisch verkort

De AER Switch is een digitale ja-nee sticker die de mogelijkheid geeft om controle te nemen over jouw internet verbruik. Deze schakelaar is dus zo in te stellen dat jij zelf bepaalt wat wel of niet binnen komt op jouw apparaten.

20
ambachten nodig

Testers

Heb jij een gezin? Of kun je zelf moeilijk van je telefoon afblijven? Test de AER switch

Updates

Execute experiments

Uitleg in een video

Lay foundation

Door te experimenteren kun je leren

Vraag 1: kan het eigenlijk wel?

Op het FutureLab koppelen we vernieuwende projecten aan interne expertise. Voor de AER Switch zochten we als eerste ons heil bij onze netwerkspecialisten. De hamvraag: kun je data via T-Mobiles 4G netwerk op verzoek filteren? Het korte antwoord: ja, dat is technisch zeker realiseerbaar. Een belangrijke hobbel lijkt hiermee beslecht. Maar onderweg stuitten we op een tweede vraagstuk.

 Vraag 2: mag het eigenlijk wel?

De Wet op de netneutraliteit dicteert dat providers geen onderscheid mogen maken in type data. Alle data is gelijk. We zochten ons heil bij T-Mobiles Legal team en kwamen uiteindelijk uit bij Matthijs van Bergen van ICTRecht, promovendus op het gebied van netneutraliteit en nauw betrokken bij de totstandkoming van de regelgeving hierover. De eindconclusie: het gaat erom dat de eindgebruiker – en niet de provider – bepaalt wat hij wel of niet te zien krijgt. Zolang alleen de eindgebruiker aan de AER Switch kan draaien, is er dus niets aan de hand. Weer een probleem getackeld!

Vraag 3: willen we het eigenlijk wel?

Dat we massaal worstelen met de balans tussen on- en offline betekent niet automatisch dat we en masse de AER Switch omarmen. Is er onder de gebruikers van T-Mobile wel voldoende animo voor deze potentiele dienst? We denken van wel, maar hebben het nog niet uitvoerig onderzocht. Een eerdere enquête op straat, uitgevoerd door Wolzak, wijst al wel op een hoog percentage geïnteresseerden. Plus dat we het allemaal heel graag zelf willen. Wordt vervolgd dus.

Pilot met 100 huishoudens

Een belangrijke lakmoesproef is de pilot die we in het voorjaar willen starten. Honderd huishoudens krijgen een aantal weken de AER Switch in huis. We zijn zeer benieuwd naar de resultaten van deze test, zowel wat betreft techniek, gebruik én beleving.

Immersion

AER Switch: One Switch to Rule Them All

Wie heeft er geen haat-liefde verhouding met online? Niemand kan en wil zonder, maar soms wens je dat er een knop bestond die het allemaal even uitzette. Omdat je ongestoord wil studeren, met vrienden wil zijn of simpelweg uit het raam wil staren. Goed nieuws: die knop is in de maak. Sterker nog, het is een heel slimme knop, waarmee je haarfijn reguleert wat voor informatie wel en niet je leven binnen stroomt. Klinkt als een geschenk uit de hemel? Vinden wij ook.

Balans tussen off- en online

Bij T-Mobile schermen we graag met unlimited data. Dat is een principiële keuze. Waarom zou een telecomprovider de vrijheid van de gebruiker aan banden leggen? Tegelijkertijd weet iedereen dat die vrijheid ook relatief is. Onderzoek bevestigt wat bijna iedereen uit eigen ervaring weet: het is lastig om de constante stroom aan data in toom te houden. De moderne mens worstelt zich soms helemaal suf met het vinden van een goede balans tussen off- en online.

Voorbij alles of niets

De AER Switch is een uitvinding van Maarten Wolzak. De gedachte achter de Switch, mooi beschreven in het AER Manifest, is dat we pas echte keuzevrijheid hebben als er ook daadwerkelijk iets te kiezen valt. Nu is het alles of niet. Dat is geen echte keuze. De AER Switch opereert veel subtieler. De switch fungeert als een filter. Onderliggend is een categorisering van data in soorten en type diensten. Denk aan categorieën als email, video, games, push-notificaties, audio of social.

Een soort datathermostaat

De AER Switch kent vijf standen. Bij de strengste filtering kun je alleen bellen. Aan de andere kant van het spectrum komt alle data door. Maar je kan ook kiezen voor een studiestand met alleen telefoon, email, muziek en veilig internet. Op de website van AER Manifesto staat een virtuele switch. Leuk om even mee te spelen en je snapt meteen hoe het werkt.  In het echt is de AER Switch een fysieke knop voor aan je muur. Een soort datathermostaat. Hoe gaaf!

Inzet van het FutureLab

De draaiknop aan de muur communiceert met een plug&play filter op het modem. Dat deel konden Wolzak en co zelf realiseren. De samenwerking met T-Mobile draait om dat andere kanaal waarlangs data ons leven binnenstroomt: mobile. Het heeft natuurlijk niet zoveel zin om je vaste internet te filteren, zolang je mobieltje nog volop online is. Hoe integreren we dat in de AER Switch? Dat is de inzet van deze FutureLab.

Team (5)

Niels
Niels Troubadour
Rishi
Rishi Air interfacert
Paul Huizinga
Paul Huizinga Ambassadeur van AER
Maarten Wolzak
Maarten Wolzak Bedenker en ambassadeur van AER
Ewout
Ewout Business explorer
Heb jij een baanbrekend idee? Samen zetten we jouw start-up in de volgende versnelling!
Meld start-up aan